Ааламдын көлөмүн өлчөй аласызбы?

Ааламдын көлөмүн өлчөй аласызбы?
Ааламдын көлөмүн өлчөй аласызбы?
Anonim

Астрономдор Галактиканын диаметри 1,9 миллион жарык жылы (плюс же минус 400 миң жарык жылы) экенин аныкташты. Аалам көптөгөн галактикалардан (эки триллионго жакын) турары белгилүү. Галактикалардын көлөмүн эсептөө мүмкүн болгондуктан, Ааламдын мүмкүн болгон чектөөсү, анын өлчөмү, ошондой эле анын сыртындагылар жөнүндө суроо туулат.

Россия Илимдер Академиясынын Космостук изилдөө институтунун жетектөөчү илимий кызматкери Натан Эйсмонт Ааламды изилдөөнүн актуалдуу маселелери тууралуу айтты.

"Бул, албетте, караңгылык каптаган сыр. Бул дайыма талашып -тартышып жүргөн суроо, анткени Ааламдын чоңдугу так эмес, Ааламдын негизги өзгөчөлүктөрү кайсылар экени белгисиз. кеңейүү ылдамдыгы, акыркы эсептөөлөр бул жерде абдан айырмаланат. Мындай айырмачылыктар бар, аларды жөн гана өлчөө каталары менен түшүндүрүүгө болбойт, булар ааламдын кандайча түзүлүшү жөнүндө белгилүү бир идеяны болжолдогон мындай фундаменталдуу пландын каталары.

Кээ бир астрофизиктер бул сандарга көбүрөөк ишенишет, башкалары азыраак. Алардын кайсынысы туура, азыр астрофизиканын негизги милдети. Бул жалпысынан алганда, дүйнө кандай иштээри, аалам кантип иштээри жөнүндөгү биздин оюбузду өзгөртө алат.

Биз азыр кайрадан консенсус жок абалга келдик. Баары өлчөндү окшойт, өлчөөлөргө ишенсе болот, бирок жыйынтык башка.

Муну кантип түшүндүрүүгө болот?

Муну түшүндүрүү үчүн кээ бир радикалдар караңгы зат идеясынан таптакыр баш тартууну сунушташат. Карама -каршылыктар болгондуктан, мындай принциптерди талкуулоо керек.

Гаиа астрономиялык аппаратын өлчөө сыяктуу азыр жүргүзүлүп жаткан өлчөөлөр (асмандын өтө так картасын түзүү үчүн ойлоп табылган), азыр бизге сиз айтып жаткан натыйжаларды көрүп, алардын таасирин баалоого мүмкүндүк берет. Аалам, анын өлчөмдөрү жана кантип өнүгүп жатканы, башкача айтканда, кеңейиши жана кантип кеңейүү процесси - тезирээк же жайыраак болушу жөнүндөгү биздин түпкү идеяларыбыз.

Бул биздин Аалам менен мурда эмне болгонун жана келечекте эмне болорун түшүнүшүбүзгө чоң таасирин тийгизет », - деп жыйынтыктады эксперт.

Тема боюнча популярдуу