Илимпоздор Третьяков галереясынан портреттин сырын ачууга жардам беришкен

Илимпоздор Третьяков галереясынан портреттин сырын ачууга жардам беришкен
Илимпоздор Третьяков галереясынан портреттин сырын ачууга жардам беришкен
Anonim

Химиктер жана физиктер менен кызматташуу музей кызматкерлерине Дмитрий Левицкийдин Третьяков галереясында сакталган портретинин сырын ачууга жардам берди. Портрет тартылган полотно үч бөлүктөн турат жана сүрөттүн бардык бөлүктөрү чебердин щеткасына таандыкпы же жокпу белгисиз болчу. Изилдөөнүн жыйынтыктары Heritage Science журналында жарыяланган.

Биз "Ф. П. Макеровскийдин кооз көйнөкчөн портрети" (1789) сүрөтү тууралуу айтып жатабыз. Реставрациядан мурун Третьяков галереясынын окумуштуулары портретти кылдаттык менен изилдешкен. Бул сүрөт - чебердин жетилген чыгармачылыгынын шедеврлеринин бири жана орус живописиндеги балдардын салтанаттуу костюм портретинин сейрек үлгүсү - боёк бетинин бузулушунан жана саргайган лактын калың катмарынан улам реставрациялоону талап кылган эмес. Реставраторлордун алдында алда канча татаал милдет турган.

Автордун живопись катмарына таасир этпестен, мүмкүн болушунча портретти баштапкы көрүнүшүнө жакындатуу зарыл болчу. Көйгөй кенеп үч бөлүктөн турат жана негизги полотнонун Левицкийге таандык экени эч кандай шек туудурбаса да, моделдин тизесинин астындагы сүрөттүн бир үзүмү турган базанын дагы эки тилкеси качан кошулгандыгы белгисиз болгон. жазылган. Негизги полотного тигилген кеңейтүүлөр 20 -кылымдын башындагы сүрөттөрдө көрүнүп турганына карабай, үзүндүлөрдүн ортосундагы тигиштердин түзүлүшү ар кандай болгондуктан, күмөн саноолор пайда болгон: үстүнкүсү тыкан, ылдыйы катуурак.

Третьяков галереясынын кызматкерлери жардам сурап Москванын Физика жана Техника Институтунун (МИПТ) жана Н. С. Курнаков атындагы Жалпы жана Органикалык эмес Химия Институтунун (ИГИК РАС) окумуштууларына кайрылышкан.

"Биздин лаборатория менен Третьяков галереясынын изилдөө тобу методикалык кызматташуу менен байланышкан, алар 2017 -жылы башкы куратор Татьяна Городкованын колдоосу менен MIPT менен галереянын ортосундагы келишим менен мөөр басылган", "Бул келишимдин алкагында, Биз материалдар менен наноматериалдарды жергиликтүү диагностикалоонун заманбап методдорун колдонуу менен живописти комплекстүү изилдөөлөрдү жүргүзүүнүн ыкмаларын биргелешип иштеп чыгуудабыз. Топтолгон методологиялык багаж Дмитрий Левицкийдин реставрацияга чейинки изилдөөлөрүнө үзүрлүү катышууга мүмкүндүк берди. автордун сүрөтү"

Изилдөөгө чоң команда тартылган. Бир жарым жылдан ашык созулган ишке MIPT жана IGIC RAS илимпоздорунан тышкары, Третьяков галереясынын реставраторлору, искусство таануучулары, технологдору жана химиктери да тартылган. Көркөм материалдардын курамынын реставрацияга чейинки комплекстүү анализи үстүртөн түзүлүштөр чындап эле Левицкийге таандык экенин көрсөттү.

Жердин алгачкы изилдөөсү негизги бычак менен кеңейтүүлөрдүн ортосундагы айырмачылыктарды ачып берди. Левицкийдин чыгармаларына мүнөздүү эки катмарлуу топурак портреттин негизги бөлүгүнөн гана табылган. Бирок кийин белгилүү болгондой, эки кеңейтүүдө топурак структурасы жана курамы боюнча окшош, жана кошумча, ал полотнонун негизги бөлүгүндөгү эки топурак катмарынын ылдый жагына жакын. Макаланын авторлору сүрөтчүнүн чыгарманын биринчи баскычында көбүрөөк убактысы болгон деп божомолдошот. Балким, сүрөттүн курамы кылдат даярдалган полотнодон ашып кеткен, анан Левицкий адегенде бир кеңейтүүнү тигип, анан экинчисин тигүүгө туура келген.

Бояуу катмарынын анализи ошондой эле бүт кенепте окшош курамды, анын ичинде эки кеңейтүүнү көрсөттү. Атап айтканда, жашыл пигмент үч бөлүктүн ар биринде бар жана келип чыгышы бирдей: ал IR спектроскопиясы менен малахит катары аныкталган.

Эки кеңейтүүнүн жалпы келип чыгышы күрөң пигменттин анализи менен дагы ырасталды. Бул үчүн IR жана Raman спектроскопиясынын, рентген спектралдык микроанализдин жардамы менен сканерлөөчү электрондук микроскопиянын ыкмалары колдонулган.

Жыйынтыгында боек катмарынын анализи ал чыгарманын авторуна толугу менен таандык экенин көрсөттү жана тиркелген полотнолор менен портреттин негизги бөлүгү бирдиктүү чыгармачылык процесс менен байланышкан.

Левицкийдин сүрөтүнө мындай комплекстүү анализ биринчи жолу жасалды. Третьяков галереясынын адистери, реставрациялык тапшырманы даярдоого олуттуу салым кошкондон тышкары, ал сүрөтчүнүн чыгармачылыгын гана эмес, 18 -кылымдын аягында орус живописинин көркөм тажрыйбасын кеңейтүүгө жардам бергенин айтышат. кылым.

"Менин оюмча, бул иште ийгиликтин ачкычы болуп командада искусство таануучулар, химиктер жана физиктердин болушу болгон", - дейт Москва физика жана технология институтунун башкы илимий кызматкери Иван Волков. Жалпы тил, бирок татыктуу болчу ".

Окумуштуулар азыр методология иштелип чыгып, ийгиликтүү сыналгандыктан, аны башка эмгектерге да колдонууга болот деп эсептешет. Бул арада Макеровскийдин портретин калыбына келтирүү иштери аягына чыгып калды, жакында жумуш негизги көргөзмөгө кайтып келет.

Тема боюнча популярдуу