Физиктер Галактиканын борборунан караңгы зат сигналынын идеясын кайра жандандырышты

Физиктер Галактиканын борборунан караңгы зат сигналынын идеясын кайра жандандырышты
Физиктер Галактиканын борборунан караңгы зат сигналынын идеясын кайра жандандырышты
Anonim

Илимпоздор гамма диапазонундагы маалыматтарды анализдөөнүн учурдагы методдору күңүрт бөлүкчөлөрдүн гипотетикалык жок болушунан келип чыгышы мүмкүн болгон бүдөмүк сигналдын салымын ишенимдүү түрдө жокко чыгара албастыгын көрсөтүштү. Натыйжада, Саманчынын жолунун борборунан байкалган ашыкча нурлануунун пульсардык табияты жөнүндөгү тыянактарды акыркы деп эсептөөгө болбойт, деп жазышат жазуучулар Physical Review Letters журналында.

Караңгы зат - байкоолор менен теориялык астрофизикалык баалоолордун ортосундагы бир катар карама -каршылыктарды чечүү үчүн иштелип чыккан идеялардын үй -бүлөсүнүн аты. Эң популярдуу вариант - караңгы затты ачыла элек бөлүкчөлөр катары көрсөтүү. Учурда мындай объектилердин бар экендигин тастыктоочу так маалымат жок.

Караңгы заттардын моделдеринин басымдуу көпчүлүгүнө ылайык, анын бөлүкчөлөрү Саманчынын жолу менен кошо бардык галактикаларга чөмүлгөн кеңири гало түзүшү керек. Бул учурда системалардын борборунда мындай бөлүкчөлөрдүн байкаларлык концентрациясы байкалышы керек. Ошол эле учурда, бир катар теориялар өз ара аракеттенүү, анын ичинде жок кылуу, алардын ортосунда пайда болушу мүмкүн деп болжолдошот. Анын натыйжасы фотондордун пайда болушу болушу керек, алардын энергиясы баштапкы бөлүкчөлөрдүн белгисиз массасына көз каранды болот.

Окшош сигналдар рентген диапазонунда да (Андромеда галактикасынын жана Персей кластеринин багытындагы нурлануу линиясы) жана гаммада (Саманчынын жолунун борборунан радиациянын ашыкча болушу) жазылган. Бирок, кийинчерээк бул караңгы заттардын жок кылынышынын издери деген тыянак күмөндүү деп табылган, анткени мындай өзгөчөлүктөр миллисекунддук пульсарлардын популяциясынын жарыгынын натыйжасында пайда болушу мүмкүн экени көрсөтүлгөн.

MITден Ребекка Лин жана Трейси Слатайер көрсөткөндөй, Слейтер менен биргеликте авторлоштурулган мурунку анализде да кемчиликтер жок эмес. Макалада айтылгандай, пульсарлар Ферми гамма-нур телескопунда абдан компакт нерселерге окшош болушу керек жана бардык белгилүү булактарды алып салганда, калган вариацияларды пикселдик-пикселдик салыштыруу натыйжасында, булуттун жарыгы күтүлбөстөн, локалдаштырылган булактар тарабынан жакшыраак түшүндүрүлөт. караңгы зат үчүн ….

Теориялык жактан караңгы зат жылмакай профилдеги тыгыздык функциясына ылайык бөлүштүрүлөт деп болжолдонот, андыктан анын сигналын Пуассон таралышы менен моделдөөгө болот. Бирок, жеке булактардын популяциялары азыраак бирдей бөлүштүрүүнү жаратат, анткени нөлдүк ыктымалдык менен чектелген бурчтук чечилишине байланыштуу, бир пикселде бир нече ачык булактар болушу мүмкүн, экинчисинде жок.

Жаңы эмгекте авторлор күтүлгөн караңгы заттын сигналын жасалма түрдө реалдуу маалыматка кошушкан, ал дагы эле программа тарабынан пульсарга тиешелүү экени аныкталган. Болгондо да, мурда түзүлгөн алгоритм караңгы заттын жасалма сигналы күчтүүлүк менен жаратылган күндө да жооп катары пульсарларды чыгарууну уланткан жана күтүлгөн деңгээл он эсе болгондо гана туура аныктала баштаган. Илимпоздор мындай анализ ишенимдүү жыйынтык бербейт деген жыйынтыкка келишет, андыктан Саманчынын жолунун борборунан гамма нурларынын ашыкча болушу дагы деле караңгы зат менен байланышта боло турган баштапкы абалына кайтуу керек.

Буга чейин физиктер кара заттын бөлүкчөлөрүнүн массасына чек коюу үчүн кара тешиктин көлөкөсүнүн сүрөтүн колдонушкан жана Саманчынын жолунун байкоолору менен ашыкча суюк кара зат теориясынын божомолдорунда карама -каршылыктарды табышкан. Биз дагы Ааламдагы бул компоненттин негизги моделдери боюнча атайын тест өткөрдүк - "Кандай караңгы затсың?"

Тема боюнча популярдуу