Караңгы зат картасы галактикалар ортосундагы көпүрөлөрдү көрсөтөт

Караңгы зат картасы галактикалар ортосундагы көпүрөлөрдү көрсөтөт
Караңгы зат картасы галактикалар ортосундагы көпүрөлөрдү көрсөтөт
Anonim

Жердин Ааламында караңгы заттын таралышынын жаңы картасы галактикаларды байланыштырып турган мурда байкалбаган бир нече жипче түзүлүштөрдү ачып берет. Эл аралык илимпоздор тобу тарабынан машина үйрөнүү алгоритмдерин колдонуу менен иштелип чыккан бул карта караңгы заттын табиятын, ошондой эле жергиликтүү ааламдын тарыхын жана келечегин тереңирээк түшүнүүгө жардам берет.

Караңгы зат - бул ааламдын 80 пайызын түзгөн колго түшпөс зат. Ал ошондой эле космологдор "космостук тор" деп атаган нерсенин "скелетин" түзөт, бул Ааламдын гравитациялык таасири аркылуу галактикалардын жана башка космостук материалдардын кыймылын аныктайт. Бирок караңгы заттын жергиликтүү ааламда таралышы азырынча белгисиз, анткени аны түз өлчөө мүмкүн эмес. Анын ордуна, изилдөөчүлөр анын таралышын Ааламдагы галактикалар сыяктуу башка объектилерге гравитациялык эффекттер менен түшүндүрүшөт.

Астрономия жана астрофизика кафедрасынын доценти Донгхуй Чжун: "Кызык жери, бизден караңгы заттын таралышын бизден алда канча алысыраак изилдөөгө жеңилирээк, анткени бул изилдөө өтө оңой алыскы өткөндөн", - деди., ошондой эле бул жаңы изилдөөнүн кат жазуучусу. "Убакыттын өтүшү менен, Ааламдын масштабдуу структурасы өскөн сайын, анын дизайнынын татаалдыгы жогорулады, ошондуктан жергиликтүү Ааламдагы караңгы заттардын концентрациясын өлчөө барган сайын кыйын болуп калды."

Команда галактикаларды, газдарды жана көзгө көрүнгөн заттарды, ошондой эле караңгы заттарды камтыган Illustris-TNG деп аталган галактиканын симуляцияларын колдонуп, моделин куруп, "үйрөткөн". Команда, атап айтканда, симуляциясында Саманчынын жолу менен окшош галактикаларды тандап алып, акыры караңгы заттын таралышын алдын ала айтуу үчүн зарыл болгон галактикалардын касиеттерин аныктады.

Андан кийин команда Cosmicflow-3 галактикалар каталогунан алынган жергиликтүү ааламдын реалдуу байкоо маалыматтарына өз моделин колдонушту. Бул каталог Саманчынын жолуна жакын жайгашкан - бизден 200 мегаппарекстен ашпаган аралыкта жайгашкан 17 миңден ашык галактикалардын таралышы жана кыймылы жөнүндө кеңири маалыматтарды камтыйт. Жыйынтыгында карта топ тарабынан жарыяланган жаңы макалада көрсөтүлгөн.

Изилдөө Astrophysical Journal журналына жарыяланган.

Тема боюнча популярдуу